2020

Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

14-02-2020 15:46:53 | Kwartalny | EBI | 2/2020 Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2019 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2019.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu


Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

22-01-2020 11:43:28 | Bieżący | EBI | 1/2020 Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2020 będą publikowane w następujących terminach:- raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.- raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.- jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 29 maja 2020 r.- raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.- raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego. Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Spółka będzie przekazywać w skonsolidowanych raportach kwartalnych wskazane w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jednostkowe informacje dotyczące Emitenta. Podstawa prawna:§ 6 ust. 14.1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu


Top