Informacje poufne

Zmiana adresu siedziby Spółki EMMERSON REALTY S.A. (PLEMRSN00012)

31-01-2020 09:25:50 | Bieżący | ESPI | 1/2020

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o zmianie adresu siedziby Emitenta.

Od 1 lutego 2020 r. nowy adres Spółki to: Emmerson Realty S.A. ul. Zgrupowania AK “Kampinos” 2, 01-943 Warszawa
Dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Spółki zostaną niezwłocznie złożone w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 Marek Krajewski – Prezes Zarządu 


Top